Nyhetsflödet

Sunday

Löften - Ps 132

150 psalmer ur Bibeln (Foto: Noah Good)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm132

" ..han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den Starke i Sion" (Ps 132:2 FB)

Rubriken för den 132:a psalmen i Folkbibeln lyder "Davids löfte och Herrens löfte". En relation bygger på ett ömsesidigt förtroende. Gud hade lovat David att vara med honom och att aldrig svika honom. David hade givit löften till Gud.

Relationen mellan oss och Gud beskrivs ofta i Bibeln som ett äktenskap. Ett äktenskap bygger på ömsesidiga löften. Vi lovar varandra livslång kärlek och trohet. Äktenskapet är ett förbund.

Men vår relation till Gud betecknas också som ett förbund. Gud hade givit löften till David och David hade givit löften till Gud.

Hur är det med vår relation till Gud? Bygger den bara på vad Gud har lovat göra för oss? Hur ser våra löften till Gud ut?

Hur skulle jag idag vilja formulera mina löften till Gud? Det kan var bra att skriva ned dem och komma tillbaka till dem med jämna mellanrum

No comments:

Post a Comment