Nyhetsflödet

Tuesday

Endräkt - Ps 133

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm133

"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Även om det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, så är budskapet klart:

-Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj.
-Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling.
-Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse.

Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3)

No comments:

Post a Comment