Nyhetsflödet

Wednesday

Bunden - Ps 129

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 129

"Men Herren är rättfärdig, han har huggit av de orättfärdigas band"  (Ps 129: 4 FB)

Psalmförfattaren uttrycker att han under lång tid varit plågad och varit i stor nöd genom vad andra människor åsamkat honom (vers 1-3).
Vi kan lätt bli fångade i andra människors uppfattning om oss. Vårt handlingsutrymme begränsas om förtroendet för oss är litet genom att människor förtalar oss.
Vi kan bli bundna av andra människors förväntningar på oss.
Vi kan fastna i vår egen uppfattning av oss själva som vi fått genom att människor på olika sätt sårat oss.


Vi kommer kanske aldrig att kunna rentvå oss. Vi kommer kanske aldrig att kunna försvara oss mot andra människors omdömen om oss. 
Men vi kan mitt under pressade situationer få uppleva frihet i Kristus. Herren är rättfärdig och bara han kan hugga av de band som håller oss fångna.

 

No comments:

Post a Comment