Nyhetsflödet

Friday

Nåd och sanning - Ps 108

150 psalmer ur Bibeln (Foto: http://www.freefoto.com/)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm108

"Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp över skyarna" (Ps 108:5 FB)

Psalmen är en lovsång till Gud. Den handlar om hur väldig Gud är och att hans nåd är oändlig. Psalimsten beskriver oändligheten som att den går inte bara till himlen utan till och med över himlen. Hur långt är det till himlen? Hur långt blir det då om man fortsätter över himlen?

Dessa två begrepp, nåd och sanning är grundläggande. Då Jesus kom, många år efter at psalm 108 skrevs, så kom han med nåd och sanning (Joh 1:14).

Sanningen är att Gud är helig och att han inte kompromissar med synden. Synden är en verklighet i vår värld och i våra liv, även om många idag försöker att bortförklara synden med att "det är väl inte så farligt." Men det är farligt. Så farligt att Gud fick sända sin egen son för att sona för vår synd. Guds ord är sanning. evigt och står fast, även om många idag försöker att nedvärdera betydelsen av Bibeln som Guds ord.

Men Jesus kommer inte bara med sanningen om rätt och fel. Han kommer också med nåden. Han vet hur bräckliga vi människor är och hur ofta vi misslyckas, Han ger en fullständig nåd och förlåtelse genom Jesus.
"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9).

Guds oändliga sanning står fast, Han ändrar inte på den.
Guds oändliga nåd står också fast. Till den dag han kommer tillbaka.

No comments:

Post a Comment