Nyhetsflödet

Saturday

Välsignelse för de efterkommande - Ps 102

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 102

"Dina tjänares barn skall bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig" (Ps 102:29 FB)

Psalm 102 uttrycker djupaste förtvivlan. Författaren känner sig som en en pelikan i öknen eller en uggla bland ruiner (vers7). Han ligger sömnlös på nätterna (vers 8).

Ändå finns det mitt i förtvivlan ett hopp att Herren kommer att höra de utblottades bön (ver 18).

Psalmen avslutas med löftet om välsignelse över barn och barnbarn för dem som tjänar Herren. Många föräldrar är måna om att spara för singa barn, så att barnen inte ska stå utan tillgångar under livet.
Men här framhålls det hur viktigt det är att lämna ett andligt arv till sina efterkommande. Ett liv i Kristi efterföljd kan föra med sig välsignelse över både barn och barnbarn. Även om vi inte tänker på det lämnar alla föräldrar ett icke-materiellt arv till sina barn.

Vi ser så ofta i vårt arbete hur t.ex. alkoholism och kvinnomisshandel kan gå i arv från generation till generation. Det är viktigt att vara klar över vilket arv jag lämnar efter mig till mina efterkommande.

Bibelordet säger att den som tjänar Herren lämnar efters sig ett bestående arv till sina barn och barnbarn.

No comments:

Post a Comment