Nyhetsflödet

Sunday

Lova Herren - Ps 103

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 103

"Lova Herren, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn" (Ps 103:1 FB).

Brukar du tala med dig själv?
Det gör David i denna psalm. Han tilltalar sin egen själ, sitt eget inre, och talar om vad själen ska göra.

Vem är det annars som bestämmer din sinnesstämning?
Är det hur du mår? Är det andra människor och vad de säger eller gör mot dig? Är det om du har framgång eller inte som bestämmer? Är det andra omständigheter?

Här tar David kommando över sin själ och talar om vad den ska göra. Lämna alla negativa tankar och se upp till Herren. Det kan verkligen förändra min sinnesstämning.

För det finns själ att prisa Herren för vem han är och vad han gör.
-han förlåter (vers 3)
-han helar (vers 3)
-han befriar mig (vers 4)
-han mättar mitt begär med sitt goda (vers 5)

Även om omständigheterna förändras här i livet är Gud densamme. Så vi får ta tag i situationen och tillsammans med David och miljoner andra säg: "Lova Herren min själ".

No comments:

Post a Comment