Nyhetsflödet

Saturday

Förtröstan trots omständigheterna - Psalm 4

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen -Psalm 4


"När jag är trängd ger du mig utrymme" (Ps 4:2 FB)
"Ni skall veta hur förunderligt HERREN tar sig an den fromme. HERREN hör när jag ropar till honom." (Ps 4:4 FB)

Psalm 4 uttrycker tröst och förtröstan även om omständighterna inte är de bästa.

-Då vi är trängda från alla håll, vill Herren ge oss utrymme.(v.2)
-I svåra tider visar det sig hur förunderligt Herren tar sig an oss (v.4)
-Vi får förtrösta på Herren under livets alla förhållanden (v.6)

Smaka på ordet förtröstan. Förtröstan innebär en fast punkt bortom mina känslor. En fast punkt bortom mina tankar och intellekt. En fast punkt bortom mina omständigheter.

Smaka på ordet för-tröstan. Att visa tillit före. Att förtrösta på Gud är att visa tillit innan vi sett honom gripa in.

Utifrån denna förtröstan avslutas psalmen med aftonbönen:
"I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet." (v.9)

No comments:

Post a Comment