Nyhetsflödet

Tuesday

Ytlig kärlek - Hos 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

Folket uttrycker sin önskan att vända om till Herren:
-"Kom låt oss vända om till Herren" (vers 1)
-"Låt oss lära känna Herren" (vers 3)

Men Gud ser till folkets hjärtan och inte bara till deras ord. Även om de har en stark bekännelse i munnen ser Herren att den är väldigt ytlig och flyktig. Gud liknar folkets kärlek med en morgondis som försvinner eller med daggen som kommer på morgonen (vers 4)

Vad Gud söker är hjärtan som är överlåtna i kärlek till Honom och inte bara ord eller ceremonier.
"Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer." (Hos 6:6 FB)

No comments:

Post a Comment