Nyhetsflödet

Monday

Upprättelse - Amos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar"  (Amos 9:11 FB)

I slutet av det nionde kapitlet kommer ett starkt budskap om upprättelse. Efter att i många kapitel ha profeterat om folkets avfällighet och avgudadyrkan kommer profetian som visar att Gud inte har glömt sitt folk.

Gud vill igen upprätta sitt folk. Det gick i bokstavlig uppfyllelelse då judarna återvände till Israel "Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud" (vers15).

Men det går i uppfyllelse, och kommer att gå i uppfyllelse, över Guds församling idag och i kommande dagar. Trots att Guds folk folk, församlingen, många gånger har vandrat bort ifrån sin kallelse att vara ljus och salt, att vara Kristi kropp på jorden, har Gud inte övergivit sitt folk.

Det kommer en upprättelse över Guds folk då vi helhjärtat öveger vår synd och söker Herren.

No comments:

Post a Comment