Nyhetsflödet

Thursday

Så vind och skörda storm - Hos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vind sår de, och storm skördar de" (Hos 8:7 FB)

Vind och storm är samma sak. Storm är bara så mycket mer än vind.
Det finns ett samband mellan det vi sår ut och det vi skördar. Då vi sår vill vi få tillbaka samma sak som vi sår ut, fast mycket mer.

Så är det också i livet. Det finns ett förhållande mellan det vi sår ut och det vi skördar. "Det människan sår skall hon också skörda" (Gal 6:7)

-Då vi sår hat är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår misstänksamhet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-När vi sår vänlighet är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.
-Då vi sår kärlek är det det vi får tillbaka fast i mycket högre dos.

Vi kanske inte ser resultatet av det vi sår på en gång, men förr eller senare når det ifatt oss.
Vad är det jag sår ut omkring mig i mitt liv?
"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp." (Gal 6:9 FB)

No comments:

Post a Comment