Nyhetsflödet

Sunday

En hunger efter Guds ord - Amos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord." (Amos 8:11 FB)

Amos liknar Israel vid en korg full med mogen frukt. På samma sätt som frukten mognar har Israel mognat för dom (vers 2).

Men samtidigt kommer en profetia om att folket kommer att uppleva en outsläcklig törst och hunger efter Guds ord.

Har du upplevt denna hunger efter Guds ord i ditt liv? Det är bara den Helige Ande som kan skapa denna hunger, då han gör ordet levande för oss (2 Pet 1:21). Det är det levande ordet som föder oss på nytt (1 Pet 1:23).

Då denna hunger kommer till människorna i vår omgivning, är vi beredda att ge dem Guds levande ord? Heller har vår egen hunger efter Guds ord svalnat?

No comments:

Post a Comment