Nyhetsflödet

Sunday

Kallad av Gud - Hos 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan" (Hos 11:2 FB)

Gud är besviken på sitt folk. Kan Gud vara besviken? Ja, kärleken blir besviken då den blir förrådd. Och Gud är kärleken.

Gud kallar sitt folk, men de bara drar sig undan (vers 2).
Gud drag dem med kärlekans band, Han lättar deras ok, Han böjer sig ned och ger dem mat (vers 4), men ingenting hjälper.

Hur mycket Han än kallade folket att vända sig till Honom, så kom det ingen tillbedjan från folket (vers 7).
Men ändå säger Herren "Hur skulle jag kunna överge dig?" (vers 8).

Hur är situationen idag? Hur svarar Guds folk på kallelsen från sin Gud?
Hur svarar jag på Guds kallelse för mitt liv? Hur svarar jag på Guds kallelse för idag?

No comments:

Post a Comment