Nyhetsflödet

Saturday

En mäktig här - Joel 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De är som ett mäktigt folk, ordnat till strid. Inför dem grips folken av ångest, alla ansikten skiftar färg. Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt." (Joel 2: 5-7 FB)

Kapitel ett i Joels bok handlade om ett folk som förlorat sin tillit, glädje och kraft. I kapitel två möter vi en armé som förbereder sig för att ta upp kampen.
Kapitlet börjar med en stridssignal (vers 1) och en armé träder fram, där var soldat finner sin givna plats och var och en går rakt fram sin givna bana och fullföljer sitt uppdrag, sin kallelse (vers 7).
Ingen tränger den andre (vers 8). Vi behöver inte snegla på varandras framgång eller brist på framgång, vi har var och en vår bana att gå fram. Men alla går fram!
Längst fram i hären får Herren själv (vers 11). Styrkan hos soldaterna ligger i att de utför Hans order. Ingen bygger sitt eget rike. Alla står under order av Herren och det ger styrka till armén. Men det ger även styrka till den enskilde soldaten (vers 11).

Herren kallar sitt folk till omvändelse (vers 12). Och Gud lovar att på nytt välsigna sitt folk:
-"Se, jag skall sända er säd och vin och olja, så att ni blir mätta" (vers 19)
-"Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort."(vers 21)
-"Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja." (vers 24)

Kapitlet avslutas med de fantastiska löften som Petrus citerar på pingsdagen i Apostlagärningarnas andra kapitel om...
-...att Herrens ska utgjuta sin Ande över allt kött. (vers 28)
-...att var och en som åkallar Herrens namns ska bli frälst. (vers 32)

Till det kan vi bara be: Amen - låt det ske igen!

No comments:

Post a Comment