Nyhetsflödet

Sunday

Förbittrad -Amos 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han har...ständigt hållit fast vid sin förbittring"  (Amos 1: 11 FB)

Amos är en profet i Nordriket. Han profeterar outtröttligt mot folkets överträdelser, ogudaktighet och avfall. Amos går från plats till plats och profeterar mot de överträdelser som begås på varje plats.

En av de överträdelser Amos profeterar emot är att människor håller fast vid sin förbittring. Det är illa nog att bli förbittrad. Det kan vi alla råka ut för. Det är inte det som Amos profeterar emot. Han profeterar mot att folk inte är villiga att släppa sin förbittring. De håller ständigt fast vid den och håller förbittringen vid liv.

Bitterhet kan förstöra en människas liv. Något som hände för länge sedan kan ha fått fäste i mitt sinne gör att jag sitter fast i det som gjordes mot mig en gång. Om jag inte gör mig av med förbittringen kan den förstöra mitt liv.

Men inte nog med det. Min förbittring kan även skada en hel församling.

Vi behöver inte sitta fast i förbittringen. Vi kan förlåta och bli fria. Att hålla fast vid förbittringen kallar Amos en överträdelse.

Finns det någon bitterhetens rot i mig? Är jag villig att släppa daget och förlåta? Ä rjag villig att bli fri?

No comments:

Post a Comment