Nyhetsflödet

Thursday

Låt rätten flöda fram - Amos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström." (Amos 5:23-24 FB)

Genom profeten går Herren till rätta med folket som förtrycker de fattiga och lidande:
-de trampar på den fattige (vers 11)
-de tar ifrån den fattige hans säd (vers 11)
-de hindrar de fattiga att få rätt (vers 12)

I stället för att leva rättfärdiga liv lägger folket sin energi på gudstjänstens utformning och genomförande (vers 21-23).

Men Gud vill att vårt gudstjänstliv inte ska vara skiljt från vårt liv i vardagen. Gud vill att rättfärdigheten ska strömma genom de troende "som en ständigt rinnande ström" (vers 24).

Guds uppmaning till sitt folk är både då och nu: "Sök mig och ni skall leva" (vers 4)

No comments:

Post a Comment