Nyhetsflödet

Sunday

Gå! - Amos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men HERREN tog mig från hjorden och HERREN sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel." (Amos 7:15 FB)

Amos var boskapsherde till yrket (vers 14). Men Herren tog honom ifrån sitt vanliga arbete och kallade honom att gå och profetera för folket.

Många har upplevt det på liknande sätt. De har varit busschaufförer, folkskollärare, banktjänstemän, affärsbiträden. Så har Gud kallat dem till en annan uppgift i Guds rike. En del blev kallade till missionärer, en del till pastorer och en del till frälsningsofficerare.

Men Gud kallar oss inte alltid från det yrke vi håller på med. Men han kallar oss alltid till tjänst. Antingen vi lämnar vårt vanliga yrke eller stannar kvar är vi alla kallade att "lämna" det som vi håller på med och gå in i en gudomlig tjänst för att vara med att förvandla den värld vi lever i.

Vad är det du behöver lämna nu? Vad är det för tjänst som Gud kallar dig in i nu?

No comments:

Post a Comment