Nyhetsflödet

Saturday

Bryta ny mark - Hos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka HERREN" (Hos 10:12 FB)

Folkets välstånd hade ökat (vers 1). Men i takt med att välståndet ökade fick folket alltmer ett delat hjärta (vers 2). De slutade inte att tillbe Herren, men de började och tillbe andra saker i livet och fick ett delat hjäta.

Men Gud kallar sitt folk till omvändelse. Det är dags att söka Herren (vers 12). Vi får inte slå oss till ro med det vi har uppnått, det är dags att bryta ny mark (vers 12). Det finns fortfarande mycket kvar att erövra för Guds rike!

Låt oss utamnas av dessa ord och fråga Gud vad de kan innebära för oss:
-Det är dags att söka Herren
-Det är dags att bryta ny mark

No comments:

Post a Comment