Nyhetsflödet

Monday

Förkastar du Guds Ord? - Amos 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"De har ju förkastat Herrens lag och inte hållit hans stadgar"  (Amos 2: 4 FB)

Amos profeterar mot folkets avfall och ogudaktighet. En av de saker som Amos profeterar mot är att folket förkastat Guds ord och att de slutat hållit Guds stadgar.

Kan den beskrivningen passa bättre på någon tid än vår egen? Det som för bara några decennier sedan var självklart för en kristen, ifrågasätts nu öppet. Man vrider och vänder på gudsordet för att få det att passa in i det som för tillfället är "politiskt korrekt".

Många som kallar sig kristna förösker inte ens vrida och vända på bibelordet, utan förkastar det helt och hållet i de delar så inte gudsordet stämmer överens med "vad jag tycker att Gud borde tycka".

"Låter sig förleda av sina lögngudar", fortsätter profeten (vers 4). Vi ser idag hur kyrkor inbjuder till olika slags samlingar med sina rötter i Österns religioner. Det är som om man tappat all tilltro till kraften i Guds ord och i stället litar på impulser från främmande gudar, "lögngudar".

Vår tro på Guds ord förlöser Guds kraft i våra liv. Vår bristande tro på Guds Ord dränerar den andliga kraften i våra liv.
Hur är det men din och min tilltro och tillit till Guds Ord?

No comments:

Post a Comment