Nyhetsflödet

Wednesday

Bered dig att möta din Gud - Amos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Bered dig Israel, att möta din Gud"  (Amos 4:12 FB)

Profeten Amos fortsätter att gå till rätta med folket. Han pekar på områden där folket felat: "de förtrycker de svaga och krossar de fattiga" (vers 1). Guds vilja är det motsatta: vi ska stödja de svaga och lyfta upp de fattiga.

Uppmaningen till folket är att bereda sig att möta sin Gud. Det är inte så att Gud inte ser vad människorna gör. Det är inte så att Gud inte hör ropet från de svaga och fattiga. Gud har sett och Gud har hört och de kommer alla att möta Gud och stå till svars för sina överträdelser.

Är jag beredd att möta min Gud? Är du beredd att möta din Gud? Lever jag idag på ett sätt som gör att jag är beredd att möta min Gud?

Jesus talar i Nya Testamentet om hur det kommer att bli på Herrens dag. Han berättar om de tio jungfrurna som väntade på brudgummen. Fem var beredda och fem var inte beredda....

No comments:

Post a Comment