Nyhetsflödet

Wednesday

Herrens vägar är rätta - Hosea 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som är vis förstår detta, den som är förståndig besinnar det. Ty HERRENS vägar är rätta, och på dem vandrar de rättfärdiga" (Hos 14:10 FB)

Det sista kapitlet i Hosea talar om vägen tillbaka då vi har distanserat oss från Herren. Vi får be innerligt "Förlåt oss våra synder" (vers 3). Gud kommer då att hela oss från bårt avfall (vers 5).

Det finns många vägar att välja på här i livet, men det finns bara en som är rätt och det är att lyssna på Herren och följa Honom dag efter dag, såväl som i de stora livsbesluten. Ty Herrens vägar är rätta. Det förstår den som är vis. (vers 10).

Vi får avsluta Hosea bok med en bön om att Herrens ska förlåta våra synder och att han i fortsättningen ska leda oss på de vägar som är rätta för oss.

No comments:

Post a Comment