Nyhetsflödet

Sunday

Ett folk som gått vilse - Hos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hör HERRENS ord, ni Israels barn! Ty HERREN går till rätta med dem som bor i landet, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet." (Hos 4:1 FB)

Herren går till rätta med folket i landet genom profeten Hosea. Då man läser beskrivningen av tillståndet i landet kan man bli fundersam om det inte i lika hög grad talar in i tillståndet i dagens Sverige.
-ingen sanning (alla "sanningar" lika sanna) (vers 1)
-ingen kärlek (vers 1)
-ingen kunskap om Gud (vers 1)
-glömt Guds undervisning (vers 6)
-de har glömt att hålla sig till Herren (vers 10)
-ockulta yttringar, tillbedjan av saker, spådom (vers 12)
-sexuell lössäpphet bland både kvinnor och män (vers 13-15)
-omåttlig dryckenskap (vers 18)

Detta manar till bön för Sverige. Att kunskapen om Gud ska få komma tillbaka och vända folkets hjärtan till Herren.

No comments:

Post a Comment