Nyhetsflödet

Tuesday

Endast en frälsare - Hos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag." (Hos 13:4 FB)

Herren påtalar på nytt vad som har hänt med folket. I takt med att Gud väsignade dem och vårdade dem (vers 5) och folket fick det bättre och bättre, så glömde de Herren mer och mer. "Men ju bättre bete de fick, desto mättare blev de, och när de var helt mätta, blev deras hjärtan högmodiga, och så glömde de mig." (vers 6)

Människan är inte så annorlunda idag mot vad den var på den tiden. I tider av nöd vänder vi oss ofta till Herren, men vi har så lätt att glömma Herren då allt går bra och vi har allt vi behöver.

Men det finns alltid en väg tillbaka. Guds uppmaning i Hosea att vända om gäller lika mycket oss idag. Det finns bara en frälsare, det finn bara en väg!

No comments:

Post a Comment