Nyhetsflödet

Saturday

Väck upp hjältarna - Joel 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ropa ut detta till hednafolken, kalla till helig strid. Väck upp hjältarna, låt alla krisgsmän komma och rycka fram". (Joel 3: 9 FB)

Joels sista kapitel för in perspektivet av den sista tiden och den slutliga domen. Det talas om att solen och månen förmörkas (vers 15, jämför Jesu tal om den sista tiden Matt 24:29-30). Det talas om domen (vers 14, jämför "den slutliga domen" i Upp 20).

Då den tiden börjar närma sig mobiliseras Guds folk. Det utgår ett rop som manar till strid - ett Stridsrop. En uppmaning följer att väcka upp hjältarna (vers 9). Några av hjältarna tror inte ens att de kan något, men de ska förvandlas genom den Helige Andes kraft: "Låt den svage säga: ´Jag är stark" (vers 10).

Väck hjältarna är ett stridsop som borde höras i våra församlingar. Det är så många som inte fått tillfälle att utveckla den tjänst som Gud kallar dem till. Det är dags att väcka upp de slumrande resurserna. Utrusta Guds folk med Guds kraft!

Kanske du själv är en av hjältarna som behöver väckas upp? Eller finns det hjältar i din församling som behöver din hjälp för att väckas upp? Det är dags att mobilisera Guds folk!

No comments:

Post a Comment