Nyhetsflödet

Friday

Att inte lyssna på Herren - Hos 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken." (Hos 9:17 FB)

Synden för alltid med sig fruktansvärda konsekvenser. Kapitlet talar om resultatet av folkets synder. Allt sammanfattas med orsaken till att allt går fel "ty det har inte lyssnat på honom". (vers 17)

Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.
Att inte lyssna på Herren för alltid med sig negativa konsekvenser. För oss själva och för andra människor.

Att inte lyssna på Herren innebär att vi gör felaktiga livsval. Och våra livsval påverkar inte bara oss själva utan även kommande generationer. Föräldrars livsval påverkar deras barn och så vidare.

Profeten Hosea förkunnar resultatet av judarnas felaktiga livsval: "De skall bli flyktingar bland hednafolken" (vers 17). Den profetian gick i uppfyllelse. Från Jesu generation till våra dagar har judarna varit kringspridda över hela världen och fått utstå oerhörda lidanden.

Men det finns ett alternativ till "att inte lyssna på Herren". Alternativet är att lyssna på Herren.
Att lyssna på Herren för alltid med sig välsignelser. För oss själva och för många andra människor.

No comments:

Post a Comment