Nyhetsflödet

Monday

Kärlek och rätt - Hos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så vänd om till din Gud, håll fast vid din kärlek och rätt och vänta ständigt på din Gud" (Hos 12:6 FB)

Även i detta kapitel går Herren tillrätta med sitt folk för deras ogudaktiga liv. Men det finns en väg tillbaka! Den vägen är att vända om till Gud och att ständigt vänta på Gud.

Gud ber också folket att hålla fast vid två saker: kärlek och rätt. Idag hävdar många att det inte finns något som är rätt eller orätt, och att kärleken är det enda som gäller. Man säger att man inte ska fördöma en livsstil som orätt, utan man ska låta kärleken acceptera alla livsstilar som rätt.

Men det var inte Guds budskap. Guds budskap var att hålla fast vid både kärlek och rätt. Om Jesus står det att han kom med nåd och sanning (Joh 1:14). Om det inte finns någon sanning, något som är rätt, så behövs ju heller inte någon nåd. Om det inte finns något som är fel, behövs det ingen förlåtelse, och då dog ju Jesus på korset i onödan.

Det som är rätt får inte heller hävdas på ett kärlekslöst sätt. Kärleken och rätten måste balansera varndra.
"Håll fast vid kärlek och rätt!"

No comments:

Post a Comment