Nyhetsflödet

Monday

Välsignad för att välsigna - 1 Mos 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade." (1 Mos12:1-3 FB)

Abram blev kallad ut ur sitt sammanhang för att tjäna Gud på ett nytt sätt. Många människor efter Abram har mötts av en liknande kallelse. Och då Gud kallar så innebär det alltid att den största välsignelsen är att lyda Gud.

Abram får också ett löfte om välsignelse över sitt liv och ett uppdrag att välsigna andra människor.

Vi får idag leva i samma dubbla välsignelseström. Den välsignelse vi tagit emot ska vi använda till att välsigna andra. Det kan handla om att dela med sig av ekonomiskt överflöd. Det kan handla om praktisk hjälp till människor med behov. Det kan handla om att finnas till och bry sig om en annan människa. Och inte minst att ge vidare den frälsning och förlåtelse som vi själva tagit emot.

Och kanske är till och med så, att den största välsignelsen är att kunna förmedla välsignelse till någon annan.

No comments:

Post a Comment