Nyhetsflödet

Sunday

Synden lurar vid dörren - 1 Mos 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den." (1 Mos 4:7 FB)

Gud såg på Kain att han tänkte det som var ont och varnade honom. All synd börjar i våra tankar. Vi umgås med tankar som inte är goda och om vi underhåller tankarna tillräckligt länge föder de fram synd (Jak 1:15). Det gjorde Kain och resultatet blev att han dödade sin bror.

Synden vill råda över oss men Guds uppmaning är att vi ska råda över synden.

Synden lurar vid dörren. Du kan inte hindra den att lura vid dörren. Men du måste hålla dörren ordentligt stängd och avvisa tankarna innan de har kommit in och fått fäste i dig.

No comments:

Post a Comment