Nyhetsflödet

Sunday

Bön för staden – 1 Mos 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.” (1 Mos 18:20 FB)

Synden hade växt sig stor i Sodom. Staden var nära att förgöras. Då träder Abraham fram inför Herren och vädjar för Sodom. Herren var beredd att sträcka sig långt, men synden hade gått för långt.

Hur ser ropet ut över staden där du bor? Är synden även där mycket svår?

Finns du med i kampen för att utvecklingen ska vändas innan synden har gått för långt och det inte längre finns någon återvändo?
Vi är alla ansvariga för bönebeskyddet över den plats där vi bor.

No comments:

Post a Comment