Nyhetsflödet

Sunday

Kristus och bruden - 1 Mos 24

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag binder dig med en ed vid HERREN, himmelens Gud och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananeerna som jag bor ibland,  utan att du går till mitt land och till min släkt och där tar en hustru åt min son Isak." (1 Mos 24:3-4 FB)

Kapitel 24 är berättelsen om hur Abraham sänder sin tjänare till ett annat land för att hämta hem en brud åt sin son Isak.

Här ser vi, som så många gånger i Gamla Testamentet, hur berättelsen pekar fram mot en fullbordan i Nya Testamentets tid och i vår.

Abraham representerar Gud Fader, som sänder ut sin tjänare, den Helige Ande, för att hämta hem en brud, församlingen, som ska föras fram till Isak, brudgummen Jesus.

Nya Testamentet talar vid många tillfällen om mötet mellan brudgummen och bruden som en bild då Jesus ska hämta hem den renade församlingen:
"Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara."(Ef 5:27 FB)

No comments:

Post a Comment