Nyhetsflödet

Monday

En källa med rinnande vatten - 1 Mos 26

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Isaks tjänare grävde i dalen, fann de en källa med rinnande vatten." (1 Mos 26:19 FB)

Isak är välsignad av Gud. Hans skördar gav hundrafalt (vers 12) och han ägde mycket får och nötkreatur. Sökandet efter vattenkällor är ett återkommande problem genom hela kapitlet.

Men så står det att då de grävde i dalen hittade de en källa med rinnande vatten. Det kan vara viktigt för oss att komma ihåg det då vi upplever att våra liv är nere i dalen. Det finns en källa! Vi får bara söka oss djupare in i gemenskapen med Gud. Det finns en källa!

Det finns en källa, från Gud den flödar fram.
Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn.
Drick av det vattnet och evigt liv du får.
Det finns en källa från Golgata den går.

No comments:

Post a Comment