Nyhetsflödet

Saturday

Att ta saken i engna händer - 1 Mos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade till Abram: "Se, HERREN har gjort mig ofruktsam. Gå in till min slavinna. Jag kanske kan få barn genom henne." Och Abram lyssnade till Sarajs ord." (1 Mos 16:1-2 FB)

I kapitlet innan hade Gud lovat Abram att han skulle få många barn (1 Mos 15:5). Men ingenting hände och åren gick. Tålamodet tog slut för Saraj och Abram och de beslöt att hjälpa Gud lösa problemet på sitt sätt. Saraj gav sin slavinna till Abram. Och problemen började....

Gud har en perfekt tidsplanering och vi kan alltid lita på honom. Men då det dröjer är det lätt att vi i stället för att vänta på Gud, löser situationen på vårt eget sätt.

Det betyder inte att vi ska vara passiva. Tvärtom. Vi måste handla för att Guds plan ska fullbordas. Men vi måste handla inom det som är Guds plan.

No comments:

Post a Comment