Nyhetsflödet

Tuesday

Bryt upp! - 1 Mos 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom." (1 Mos 13:1 FB)
"Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det." (1 Mos 13:17 FB)

Uppbrott! Abrams liv kännetecknas av det ena uppbrottet efter det andra allt efter Guds ledning.

Våra liv kan också innebära uppbrott. Ibland kan Gud be oss lämna våra förhållanden och flytta till en helt annan plats och helt andra förhållanden.

Men uppbrott behöver kanske inte alltid vara att flytta. Gud kan kalla oss att bryta upp från det invanda för att gå in i nya uppgifter där vi finns. Vi har så lätt att fastna i det som är. Men Gud vill göra allting nytt.

Det kanske till och med finns ett uppbrott för varje dag. Att våga lämna vår bekvämlighet och våga bryta upp och gå in i "förberedda gärningar".

No comments:

Post a Comment