Nyhetsflödet

Friday

Herren är här - 1 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: "HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16 FB)

Jakob var på flykt undan sin bror Esau. På natten hade han en dröm om en stege upp till himlen där änglar steg upp och ned.
Änglarna som klättrade upp har förmodligen till uppgift att ta med sig vår oro och våra bekymmer. Änglarna som stiger ned har förmodligen med sig Herrens välsignelse.

Då Jakob vaknade förstod han något som han inte förstått tidigare: Herren var närvarande på den platsen!

Många gånger kan vi också glömma att Herren finns närvarande i våra vardagliga situationer och vi får säga som Jakob: "Herren är verkligen på denna plats".

De gånger då vi förstår och inser att Herren är närvarande förändras vår vardag. Och kanske skulle vi tänka, säga, handla annorlunda om vi var medvetna om Herrens närvaro i våra vardagssituationer.

No comments:

Post a Comment