Nyhetsflödet

Sunday

Se dig inte tillbaka – 1 Mos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Se dig inte tillbaka” (1 Mos 19:17 FB)

Då Lot räddades ur Sodom fick han befallningen ”Se dig inte tillbaka”. Lots hustru ville inte lyda befallningen utan såg sig tillbaka. Hon förvandlades till en saltstod (vers 26).
Många liv har blivit förstörda genom att man ser sig tillbaka och fastnar i det förgångna.
Det kan vara negativa minnen vi fastnar i och inte vill eller kan glömma. Sår från det förgångna som skapar bitterhet i oss och förstör våra liv.
Det kan vara positiva minnen vi fastnar. Speciella upplevelser som gör att vi längtar så tillbaka till det som varit att vi inte kan ta emot det som Herren gör idag.

Jesja skriver: ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt” (Jes 43:18-19 FB), och Jesus säger i Lukasevangeliet 9:62 ”Ingen som ser sig om sedan han satt handen till plogen, passar för Guds rike.”

Gör som Paulus: Glöm det som har varit och sträck dig emot det som ska komma. Om du inte ser dig om, blir du fri att möta framtiden tillsammans med Herren.

No comments:

Post a Comment