Nyhetsflödet

Sunday

Medarvingar - 1 Mos 25

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och Abraham gav allt han ägde till Isak." (1 Mos 25:5 FB)

I det förra kapitlet såg vi Abraham sonen förebild för Gud Fadern och Isak som en förebild för Jesus.
Här ger Abrahma allt han ägde till Isak. Och Fadern har anförtrott Jesus allt han äger.

Då vi blir kristna och blir Guds barn blir även vi medarvingar till allt som finns hos Jesus.
"Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:17 FB).

Paulus ber att vi verkligen ska förstå hur rika vi är i Kristus:
"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga" (Ef 1:18 FB)

Då vi förstår det kan även vi utbrista:
"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse" (Ef 1:3 FB)

No comments:

Post a Comment