Nyhetsflödet

Tuesday

Att lyda Gud - 1 Mos 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort."  Och Noa gjorde i allt som HERREN hade befallt honom." (1 Mos 7:4-5 FB)

I det sjunde kapitlet kommer floden och Noa, hans familj, och alla djur som han tagit med sig in i arken var de enda som överlevde.

I berättelsen står det att Noa gjorde i allt som Herren befallt (vers 5). Jag tror att vi idag behöver människor som gör vad Herren befallt.

Det måste börja med att vi lyssnar på Herren. Det kanske tar tid att bli så stilla att vi kan höra Herren tala. Det är så många andra röster som ständigt pockar på vår närvaro och som lätt överröstar Herrens röst.

Då vi har lyssnat behöver vi handla. Det räcker inte med att veta vad som borde göras, eller vad vi tycker att alla andra borde göra.

Vi ber i Fader Vår att Guds rike ska komma. Det kommer inte av sig självt. Det kommer genom människor som har vågat lyssna på Herren och sedan "göra det som Herren befallt." Vill du vara en av dem?

No comments:

Post a Comment