Nyhetsflödet

Sunday

Med uppriktigt hjärta och med rena händer – 1 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen.
”Men Abimelek hade inte rört henne och han svarade:  Herre, vill du döda också rättfärdiga människor? Har han inte själv sagt till mig: Hon är min syster? Och hon sade själv: Han är min bror. Med uppriktigt hjärta och rena händer har jag gjort detta.” (1 Mos 20:4-5 FB)
Abimelek anser själv att han handlat av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer. Och Herren bekräftar att den är så i den följande versen.

Hur ofta kan jag säga att jag handlar av ett uppriktigt hjärta och med oskyldiga händer?
Hjärtat är vår inre osynliga drivkraft och våra osynliga motiv. Händerna är de faktiska gärningar som kommer ut i det synliga.

Någon har sagt att helgelse är det synliga resultatet i våra liv av den Helige Andes verk i vårt inre.
Herre gör ditt verk i mitt liv så att det som kommer ut i synliga görs med rena händer.

No comments:

Post a Comment