Nyhetsflödet

Friday

Ända till jordens yttersta gräns... - 1 Mos 10

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Detta är Noas söners, Sems, Hams och Jafets, fortsatta historia" (1 Mos 10:1 FB)

Med de orden börjar det tionde kapitlet i första Moseboken. Kapitlet är en lång uppräkning av namn på ättlingar till Sem, Ham och Jafet och var de bosatte sig på jorden. Det är berättelsen av hur några få "intar" hela världen. Här uppfylls befallningen som Gud gav dem i kapitlet innan: "Men var fruktsamma och föröka er. Väx till på jorden och föröka er" (1 Mos 9:7 FB).

Jag ser klart parallellen i det nya testamentet. Jesus gav ett uppdrag till några få:  "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apg 1:8 FB)

I första Moseboken 10 är det Noas söner som lägger under sig plats efter plats intill "jorden yttersta gräns" och i Apostlagärningarna är det lärjungarna som får uppdraget att lägga under sig plats efter plats "till jorden yttersta gräns".

Lärjungarna tog uppdraget på allvar. Det kostade måga livet. De hade motstånd från alla håll. Vissa perioder dödade myndigheterna kristna över hela världen, men Guds rike spred sig och de få lärjungarna bidrog till ändra världshistorien.

Men vi lever fortfarande i uppfyllelsen av Jesu ord "När den helige Ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen...".

Alla kommer inte att förändra världshistorien. Men du kan förändra din värld då du överlåter ditt liv i Guds händer. Och genom ditt förvandlade liv kan andras liv förvandlas.

Alla kommer inte att förändra världshistorien. Men tillsammans gör vi det...

No comments:

Post a Comment