Nyhetsflödet

Sunday

Att förstå och göra sig förstådd – 1 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Min Herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd fyrahundra siklar silver, vad betyder det mellan dig och mig? Begrav du din döda.” (1 Mos 23:15 FB)

Sara hade dött efter ett långt liv. Abraham sörjde och begrät sin livskamrat (vers 2). Sedan skulle Abraham skaffa en lämplig gravplats för Sara bland hetiterna där de hade bott en längre tid.

Abraham ber hetiterna om att få köpa en gravplats mot full betalning (vers 9). Men hetiterna bedyrar att Abraham inte alls ska betala något. De vill gärna skänka både gravplatsen och åkern till Abraham (vers 11). Men Abraham säger igen att han ska betala vad marken är värd (vers 12).

I de flesta sammanhang och kulturer kanske köparen skulle ha tackat ja till erbjudandet. Det kanske hade varit rimligt att tro att då de gång på gång säger att de verkligen vill ge gravplatsen som gåva, att det var det de menade. Men Abraham hade lärt sig det kulturella mönstret. Det hade förmodligen ansetts som väldigt opassande om Abraham hade tackat ja till erbjudandet.

Vad hetiterna egentligen menade då de sa att de ville ge gravplatsen till Abraham var att det vore lämpligt att Abraham betalade vad den var värd. Men Abraham visste inte vad den var värd.

Då kommer prislappen i nästa kommentar. Genom att ännu en gång säga att Abraham inte behöver betala för gravplatsen, talar Efron om hur mycket han vill ha för gravplatsen (vers 15).

Abraham lyssnade inte bara på vad hetiterna sa. Han lyssnade på vad de menade. Han hade lärt sig det kulturella språket.

Det är viktigt då vi kommunicerar evangeliet att vi förstår kulturen och vad folk menar, och inte bara vad de säger.  Vi kanske ibland tror att vi säger något, fast det uppfattas på ett annat sätt än vad vi avsett. Ibland kan människor känna sig fördömda och nedvärderade av vårt vittnesbörd.

Det är också viktigt att vi kan höra vad människor menar och inte bara vad de säger. Den mest kritiska anmärkningen mot vårt vittnesbörd kan kanske till och med betyda: ”Jag önskar verkligen att det du sa vore sant. Berätta mer. Övertyga mig. Jag vill egentligen också ha en tro som din!”

No comments:

Post a Comment