Nyhetsflödet

Monday

Han vandrade med Gud - 1 Mos 5

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Hanok var 65 år blev han far till Metusela.  Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar.  Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom".  (1 Mos 5:21-24 FB)

Första Mosebok fem är ännu ett av dessa kapitel som räknar upp namn efter namn. I detta kapitel står det hur länge var och en av dem levde.
Det finns nästan inga upplysningar om vem de var eller vad de uträttat. Men då vi kommer till Hanok står att han "vandrade med Gud" och att han var en som "hade vandrat med Gud."

Han hade naturligtvis gjort en mängd saker i sitt långa liv, men det är bara en sak som tydligen kännetecknade hans liv mer än allt annat: han vandrade med Gud.

Jag kan nästan se framför mig hur de går där, Hanok och Gud. Och så plötsligt tar Gud med honom hem till sig och Hanok "fanns inte mer" (vers 24). Det enda som fanns kvar var ett vittnesbörd om en man som vandrade med Gud.

De få orden om Hanok har säkert utmanat och inspirerat många. I varje fall mig. Vad kommer man att säga om dig om man skulle känneteckna vem du var? Kan man få ett bättre kännetecken än "den som vandrade med Gud"?

No comments:

Post a Comment