Nyhetsflödet

Thursday

Kristi prästämbete - 1 Mos 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram och sade: "Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!" Och Abram gav honom tionde av allt. (1 Mos 14:18-20 FB)

Kapitel 14 berättar om hur Lot blir besegrad och bortförd och hur Abram drog ut och befriade Lot. På vägen tillbaka möter Abram prästen Melkisedek. Melkisedek välsignar Abram och Abram ger tionde till Melkisedek.

Hebreerbrevet 7 använder den här berättelsen för att beskriva det unika i Kristi prästämbete. Där talas det
- om Kristi unika ställning
- om att Jesus gått i borgen för det nya förbundet (vers 22)
- om att Jesus alltid ber och manar gott för oss (vers 25)

Hebreerbrevets författare skriver:
"Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Hebr 7:24-25 FB), och så utbrister han:  "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna." (Hebr 7: 26 FB)

No comments:

Post a Comment