Nyhetsflödet

Sunday

Vanor - Ords 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB)

Barnuppfostran handlar mycket om att lära barn goda vanor. För om vi lär barnen goda vanor kommer de att följa med genom livet.

Vi har alla en uppsättning vanor. Vanor har en stark makt över våra liv. Det vi tränat in som en vana gör vi helt naturligt.

Det verkar som det är lättare att lägga sig till med en dålig vana än en god vana. En dålig vana, en ovana eller ett missbruk, kommer till oss mer eller mindre utan större ansträngning. En god vana, däremot, får vi ofta kämpa oss till.

Den stilla andaktsstunden med Gud behöver vi kanske disciplinerat träna länge på innan det blir en naturlig vana i våra liv. Lägga tid på att se på TV verkar däremot inte kräva så lång tid av träning för att det ska bli en inrotad del av mitt liv.

Lägg märke till vilka vanor du har. Dina vanor utgör en stor del av ditt liv.

No comments:

Post a Comment