Nyhetsflödet

Monday

Flytta gränser - Ords 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Flytta inte gammal gränssten..."  (Ords 23:10 FB)

Vi lever i en tid där alla moraliska och etiska gränser ifrågasätts. Vad som är tillåtet eller inte ifrågasätts alltmer. Det som den tidigare generationen ansåg som självklart kan nästa generation förakta.

Många människor ser varje gränssten som en begränsning i sin frihet. Gränsstenar flyttas. Ibland en liten bit i taget och nästan omärkligt. Ibland kullkastas gränsstenen helt och hållet.

Dagens bibelord varnar oss för att alltför lätt flytta gamla gränsstenar. Det kanske finns en orsak till att gränsstenen sattes upp. Flytta inte en gränssten innan du har förstått varför den sattes upp.


No comments:

Post a Comment