Nyhetsflödet

Sunday

Vad är vishet? - Ords 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"  (Ords 9:10 FB)

Det finns många som med hänvisning till förstånd och vishet hävdar att Gud inte finns. I detta kapitel uttrycks motsatsen. All sann vishet utgår från kunskap om Herren.

Det står till och med att gudsfruktan är där visheten börjar, och om den inte börjar där är det en missriktad kunskap.

Om vi börjar vandra i gudsfruktan är vi i vishetens begynnelse. Konsekvensen är att ju mer vi växer till i gudsfruktan och i att lära känna Herren, ju mer mer växer visheten i våra liv.

Vi får ett helt annat perspektiv på livet. Allt handlar inte längre om mig själv. Jag finns i ett sammanhang. Mitt liv har en mening. Det är början på vishet!

No comments:

Post a Comment