Nyhetsflödet

Tuesday

Smältdegeln - Ords 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan"  (Ords 17:3 FB)

Metaller bryts ur malm. Den ädla metallen finns insprängd i klippan. För att framställa ädel metall måste den renas från slagg och biprodukter.

Det berättas att guldsmeder på den tiden hällde upp guldet i en degel och hettade upp det. Slagget och det som inte var rent guld separerades från det äkta guldet och flöt upp till ytan. Guldsmeden tog då en skopa och tog bort slagget som lagt sig på ytan. Därefter ökade han temperaturen så att nytt slagg kunde flyta upp till ytan. Han tog bort även det. Sedan ökade ha temperaturen....

Så höll guldsmeden på till dess han kunde se sin egen spegelbild då han såg ned i guldet. Då var guldet rent. Då var det ädel metall.

Så gör guldsmeden för att rena guld. På samma sätt prövar Gud vad som är i våra hjärtan. Då vi möter motgångar, då temperaturen höjs, visar det sig hur ädel vår "metall" är.

No comments:

Post a Comment