Nyhetsflödet

Saturday

Framgångsrika planer - Ords 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång"  (Ords 16:3 FB)

Hur får våra planer framgång? Ordspråksboken svarar: Genom att befalla dina verk åt Herren.

Vad betyder det att befalla sina verk åt Herren? Jag tror att det betyder att överlåta våra planer till Gud. Att i bön låta våra tankar bli genomdränkta av Guds tänkande, så att våra tankar inte längre bara är våra tankar utan mer Guds tankar.

Då våra verk, det vi håller på med, blir överlåtet till Herren, då har våra planer framgång.
Då Gud i bön får forma och leda våra verk, leder det till framgång.

No comments:

Post a Comment