Nyhetsflödet

Wednesday

Ett starkt torn - Ords 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd"  (Ords 18:10 FB)

Det finns en plats där vi kan få skydd i den andliga striden. Här beskrivs Herrens namn som det tornet där vi får skydd.

Det finns kraft i namnet Jesus. Att vara i namnet Jesus innebär att vi lever i någon annans kraft. Då vi gör något i någon annans namn gör vi det med den auktoritet som finns i det namnet.

Vi kan ofta uppleva att våra egna resurser inte räcker till. Vi får då skynda till namnet som ger oss kraft. Namnet som ger oss skydd. För namnet Jesus representerar all makt, visdom och beskydd som finns hos Herren.

No comments:

Post a Comment