Nyhetsflödet

Friday

En Herrens lykta - Ords 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB)

Det finns en lykta i varje människa. En inte kompass. Då vi tar emot Jesus i vårt liv tänds en lampa i vårt inre och den Helige Ande flyttar in i oss och vi blir ett tempel för den Helige Ande.

Men "Herrens lykta" är också avslöjande. Vi blir medvetna om synd och orenhet som finns i vårt inre och medvetna om vårt behov av förlåtelse och rening.

Det är en fantastisk förmån att få ta emot rening och förlåtelse (1 Joh 1:9). Men senare kan det hända att Herren ökar ljusstyrkan på "Herrens lykta" och vi får se saker i vårt liv som vi kanske inte var medvetna om tidigare.

Den här processen kan fortgå hela livet och kallas för helgelse. Vi får ständigt leva i beroendet av Herrens rening och förlåtelse. "Herrens lykta" är inte något hotfullt, utan en möjlighet till rening och tillväxt.

No comments:

Post a Comment