Nyhetsflödet

Friday

Att finna livet - Ords 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den som finner mig finner livet och får nåd från Herren"  (Ords 8:35 FB)

Tidigare i samma kapitel står det att "de som söker mig finner mig" (vers 17).

Jesus är livet (Joh  14:6) och var och en som uppriktigt söker honom får nåden att finna honom.

Då vi funnit Jesus får vi önskan att vandra på rättfärdighetens väg (vers 20). Det står till och med att vi ska vandra mitt på stigen (vers 20). Det var skrivet i en tid innan högertrafiken var införd. Det talar om att gå mitt på stigen för att inte falla ner i något dike vid sidan av stigen eller att inte bli skadad av taggiga växter och annat vid sidan av stigen.

Det finns många i dag som vill tänja på gränserna. Som gärna vill testa hur långt ut man kan komma på stigen och kanske till och med vill gå vid sidan av stigen.

Men den som vill gå på rättfärdighetens väg bör följa rådet att gå mitt på stigen och vara noga att hålla goda marginaler till orättfärdigheten vid sidan av stigen.

No comments:

Post a Comment