Nyhetsflödet

Saturday

Förberedelse för seger - Ords 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB)

Vi är i krig emot synden. William Booth uttryckte det i sin sista predikan "Jag vill kämpa ända till slutet"

Hur mycket vi än kämpar är det inte vi som skapar seger, utan segern kommer från Herren:
"Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot" (Sak 4:6 FB)

Men även om det är Herren som ger seger, måste vi förbereda oss för seger. Vi måste "rusta hästarna för stridens dag" (vers 31).

Förbereder du dig för seger? Eller har du resignerat och förväntar dig vi ska fortsätta att förlora mark?

Herren ger seger, men vi måste rusta oss för striden!

No comments:

Post a Comment